Page not found (404)

No Image

Fler svenska dollarmiljonärer

Antalet dollarmiljonärer i Sverige ökade med 9 procent under 2006. Det är bäst i världen. En dollarmiljonär har en förmögenhet på över en miljon dollar med bostaden borträknad. Vid årsskiftet fanns 48 500 svenskar som stämde in på…