Fler asbestkrav mot Electrolux

Electrolux köpte White Consolidated 1986, med bolaget visade sig sedan följa krav på ersättning för asbetsskador.
Det är knappt 8 000 målsägande i nära 1 700 rättsprocesser som kräver ersättning från bolaget. Electrolux har budgeterat 70 miljoner kronor men varnar nu för att kostnaderna kan öka med ytterligare 100 miljoner kronor till följd av det stora antalet nya målsägande.