Page not found (404)

No Image

Fler asbestkrav mot Electrolux

Electrolux köpte White Consolidated 1986, med bolaget visade sig sedan följa krav på ersättning för asbetsskador. Det är knappt 8 000 målsägande i nära 1 700 rättsprocesser som kräver ersättning från bolaget. Electrolux har budgeterat…