FI återkallar tillstånd för värdepappersbolag

Finansinspektionen återkallar Michael Östlund & Company Fondkommissions samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. Återkallelsen gäller med omedelbar verkan.
Företaget, vars verksamhet är rådgivning och corporate finance, har inte i tid återställt kapitalbasen såsom erfordras enligt lagen om värdepappersrörelse, skriver FI i ett pressmeddelande. 
Bolaget får inte ta emot några nya kunder; dock får man fullfölja ingångna affärer och ingå nya om det behövs för att skydda kunden mot förlust. Idagsläget har bolaget hundratalet kunder.