Page not found (404)

No Image

FI återkallar tillstånd för värdepappersbolag

Finansinspektionen återkallar Michael Östlund & Company Fondkommissions samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. Återkallelsen gäller med omedelbar verkan. Företaget, vars verksamhet är rådgivning och corporate finance, har inte i tid återställt kapitalbasen såsom erfordras enligt lagen om värdepappersrörelse,…