FBI hinner inte med ekobrott

Amerikanska ekobrottslingar går fria eftersom FBI är för upptaget med att jag terrorister för att hinna med den ekonomiska brottsligheten.
Kriget mot terrorismen leder till att ekonomiska brottslingar går fria. Det skriver New York Times idag. Vidare uppges att den FBIs resurser förts över från andra områden till anti-terrorverksamheten.
Kraven på FBI att utreda ekonomisk brottslighet har ökat och den federala polisen har uppgett att personalstyrkan kommer att utökas inom området.
Polisundersökningar av de uppmärksammade fallen Fannie Mae, Freddie Mac samt historien kring Lehman Brothers har lett till att antalet lånerelaterade brottsutredningar är uppe i 1 500 st. Bristen på personal gör risken stor att flertalet av dessa spår aldrig kommer att följas upp.
Läs mer:
DN: FBI klarar inte att utreda finansiella brott