Färre sjuka

Antalet sjukdagar per år har minskat radikalt, rapporterar TT.
För fem år sedan betalades ersättning ut för totalt 90 miljoner dagar per år. I dagsläget är siffran 55 miljoner dagar. Försäkringskassans prognos pekar på endast 48 miljoner för 2010.
– Det är glädjande att ohälsotalet kan fortsätta att sjunka, säger Curt Malmborg,  generaldirektör för Försäkringskassan, till TT.
DNs artikel