Färre konkurser

Sex procent färre företag försattes i konkurs under årets första kvartal jämfört med motsvarande period föregående år, skriver TT. Totalt gick 1 267 företag i konkurs under perioden.
 Flest konkurser sker inom fastighets- och detaljhandelsbranchen medan åkeribranschen klarat sig bäst.