Page not found (404)

No Image

Facket rör inte Bamse

Serietidningen Bamse har undantagits från tidningskonflikten av journalistförbundet. Det är förlaget Egmont som ger ut tidningen Bamse och på förlaget vet man inte varför tidningen undantagits. Faktum är att samtliga journalister lockoutvarslades innan man uppmärksammade…