Page not found (404)

No Image

Etanolbrist: Dyrare E85

Priset på den 85-procentiga etanolblandningen E85 ökar på grund av etanolbrist. OKQ8 säger att  det finns en risk att de får ont om E85 till följd av att miljöbilar blir alltmer populära, skriver DN. DN: Etanolbrist…