Etanol från koloxid

Gasen koloxid kan förvandlas till etanol.
LanzaTech, ett företag i Auckland, Nya Zeeland, hävdar att man utvecklat en process där bakterier omvandlar koloxid till etanol. Etanol är ett alternativt drivmedel och används istället för bensin eller diesel.
Riskkapitalister har investerat $3,5 miljoner dollar för att ta fram en första anläggning för produktion som är kommersiellt gångbar, skriver LA Times.