Page not found (404)

No Image

Ericssons vinst +24%

För första kvarlet 2007 redovisar Ericsson en vinst om 8,3 miljarder. Det är 24% mer än motsvarande period föregående år. Resultatet motsvarar analytikernas förväntningar. Carl-Henric Svanberg meddelar att man ”tagit marknadsandelar i en stabil tillväxtmarknad”….