Page not found (404)

No Image

Ericsson först i Sverige med ny teknik

På dagens bolagsstämma tar Ericsson tekniken till hjälp för att rösträkningen. Stämmodeltagarna utrustas med elektroniska röstningsdosor, skriver DN. Det blir första gången röstningsdosor används på en svensk bolagsstämma. Dosan har tre alternativ: Ja, Nej eller Avstå….