Eon betalar 450 miljoner

Januaristormen Per drabbade 150 000 av Eons abonnenter som nu får ersättning.
Under de kommande två veckorna kommer 450 miljoner att betalas ut till de drabbade abonnenterna.
Mer generösa regler innebär att ersättningen är ungefär tre gånger så storm som det som betalades ut efter stormen Gudrun två år tidigare.