Page not found (404)

No Image

Eftertraktade sopor

Hushållssopor är inte längre avfall utan en lukrativ råvara. Matavfallet omvandlas till biogas och nu vill allt fler privata företag ta hand om kommunernas sophantering. I dagsläget återvinns cirka 10 procent av Sveriges matavfall. Om…