Eftertraktade sopor

Hushållssopor är inte längre avfall utan en lukrativ råvara. Matavfallet omvandlas till biogas och nu vill allt fler privata företag ta hand om kommunernas sophantering.
I dagsläget återvinns cirka 10 procent av Sveriges matavfall. Om allt organsikt avfall (ungefär en miljon ton) omvandlas till biogas räcker det som bränsle till 100 000 bilar.
DN:Sopor blir eftertraktad råvara
Andra bloggar om:
, , ,