Dyrare taxiresor med trängselskatt

Taxibolagen i Stockholm höjer sina priser vid månadsskiftet i samband med att trängselskatten införs.
Prishöjningen grundas dels på trängselskatten och dels på den nya skatten på trafikförsäkringen. Även miljöbilarna omfattas av taxehöjningen trots att de är undantagna trängselskatt.
Taxibolagen räknar med att trängselskatten kostar uppemot 15 000 kr per bil och år. Vidare anser sig taxibolagen utgöra en del av kollektivtrafiken och anser därmed att de bör vara undantagna.
Taxi Kurir höjer sina priser med fem procent; eller 10 kr för en typresa till 204 kr. Taxi Stockholm höjer priset på en typresa med 6 kr till 212 kr – dock bara under den tid då trängselskatt gäller. En typresa är en färd på 10 km under 15 minuter.
Även Taxi 020 kommer att höja priset för sin typresa som i dagsläget kostar 217 kr. Hur stor höjningen blir har dock ännu inte beslutats, skriver Svenska Dagbladet.