Page not found (404)

No Image

Dyrare taxiresor med trängselskatt

Taxibolagen i Stockholm höjer sina priser vid månadsskiftet i samband med att trängselskatten införs. Prishöjningen grundas dels på trängselskatten och dels på den nya skatten på trafikförsäkringen. Även miljöbilarna omfattas av taxehöjningen trots att de är undantagna trängselskatt….