Page not found (404)

No Image

Dags för lägre fondavgifter?

Statliga sjunde AP-fonden förvaltar bland annat Premiesparfonden, den PPM-fond där pengarna placeras för de som inte valt PPM-fonder, vilket utgör en tredjedel av PPM-kapitalet. De meddelade under tisdagen att de halverar avgiften för sina två PPM-fonder….