Page not found (404)

No Image

Kan soffliggarna sova gott?

De så kallade ”soffliggarna” som inte gjort ett aktivt val av PPM-fonder leder över de aktiva enligt en ny rapport.  Soffliggarfonden, eller Premiesparfonden som den egentligen heter, hade vid årsskiftet ökat i värde med 6,7%. Det är…


No Image

FI återkallar tillstånd för värdepappersbolag

Finansinspektionen återkallar Michael Östlund & Company Fondkommissions samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. Återkallelsen gäller med omedelbar verkan. Företaget, vars verksamhet är rådgivning och corporate finance, har inte i tid återställt kapitalbasen såsom erfordras enligt lagen om värdepappersrörelse,…


No Image

Minskat fondsparande

Till följd av kraftig nedgång på Stockholmsbörsen har många fondsparare sålt sina andelar. Under mars var uttagen ur aktiefonderna större än insättningarna. ”Oron på världens börser vid månadsskiftet februari/mars fick en del fondsparare att vilja…


No Image

Små fonder bättre än stora

Stefan Engström, ekonomie doktor och vd för Agenta, säger till E24 att stora fonder med stort kapital är trögare än små fonder. Förvaltare av små fonder är mer aktiva och kan agera snabbare. I sin…


No Image

Dags för lägre fondavgifter?

Statliga sjunde AP-fonden förvaltar bland annat Premiesparfonden, den PPM-fond där pengarna placeras för de som inte valt PPM-fonder, vilket utgör en tredjedel av PPM-kapitalet. De meddelade under tisdagen att de halverar avgiften för sina två PPM-fonder….


No Image

Koldioxidneutrala fonder

Fondbolaget Banco relanserar idag sina två miljöfonder som koldioxidneutrala. Enligt egen utsago är Banco först i Sverige med koldioxidneutrala fonder och erbjuder därmed ett fondsparande som bidrar till minskade växthusgaser. Nästan hälften av alla svenskar…