Bluffordran i rätten

Att skicka bluffakturor till företag med förhoppning om betalning är ingen ny idé. Det nya är dock att dra det vidare till tingsrätten om bluffen inte blir betald.
Tidigare har bluffakturor skickats under semestertider med förhoppningen att de betalas av misstag. Tillräckligt många har betalat för att verksamheten ska fortsätta.
De som uppmärksammat fakturorna har bestridit dem. Det innebär att inkassoåtgärder inte får förekomma och ansökande om betalningsföreläggande inte får inlämnas till Kronofogdemyndigheten. Istället måste fordringsägaren dra ärendet vidare till tingsrätten, en process som är kostsam. Många företag väljer att hellre betala än att bli indragna i en utdragen rättsprocess.
”Fullständigt förödande”, säger Dick Malmlund på Svensk Handel.
DN: Domstolar översvämmas av bluffarnas fordringar
Andra bloggar om:
, ,