Avskedad för ett mejl

En föredetta anställd skickade ett mejl med ett jobberbjudande till flera av sina tidigare kollegor. Nu avskedas en av mottagarna.
Den nu avskedade mannen jobbade på ett danskt företag. Hans tidigare kollega mejlade ett jobberbjudande till honom och en annan tidigare kollega. Eftersom den tredje personen slutat på företaget kom mejlet istället till ledningens kännedom.
Trots att den avskedade mannen inte begärt mejlet och har varit nöjd med sin anställning har arbetsgivaren valt att avskeda honom.
Det framgår inte av artikeln i E24/Pengar24 om ärendet prövats rättsligt.
Se även artikel hos IDG