Amerikaner tror på lågkonjunktur

I en undersökning utförd av LA Times trodde 60% av de tillfrågade Amerikanerna att en lågkonjunktur var något eller mycket trolig under nästa år.
Vidare beskriver 35% av de tillfrågade sin privatekonomi som ”skakig”.
Ekonomer är inte alls lika pessimistika och ser inga tydliga tecken på en kommande lågkonjunktur. Arbetslösheten i USA är lägre än på många år och lönerna ökar mer än priserna. Konsumenters handlande utgör dock en viktig faktor och kan i sig själv komma att leda fram till en ny lågkonjunktur.
Vid en tidigare undersökning 2001 förväntade sig 64% en lågkonjunktur som inleddes tre månader senare.