Page not found (404)

No Image

Affärsresenärer tar tåget

Att välja tåg framför flyg blir allt vanligare bland landets affärsresenärer. Det beror främst på milj1öpolicys, men även möjligheten att arbeta under resan spelar in. På konsultbolaget Trivector skedde 64% av affärsresorna under 2006 med…