Affärsresenärer tar tåget

Att välja tåg framför flyg blir allt vanligare bland landets affärsresenärer. Det beror främst på milj1öpolicys, men även möjligheten att arbeta under resan spelar in.
På konsultbolaget Trivector skedde 64% av affärsresorna under 2006 med tåg för att minska bolagets koldioxidutsläpp och den miljöpåverkan det innebar. Snart insåg konsulterna att de faktiskt kunde jobba större delen av restiden på tåget.
Många av de större börsbolagen rekommenderar sin personal att välja tåg framför såväl flyg som bil när det är möjligt.
DN:
”Det är en omställning i skallen”
Inrikesflyget dyker – företagen tar tåget av miljöskäl
Andra bloggar om:
, , , , .