Page not found (404)

No Image

9 miljarder i vinst för Kinnevik

Investmentbolaget Kinnevik redovisade ett resultat före skatt på 9 230 miljoner kronor för första halvåret 2007. Kinneviks börsportfölj ökade med 24 procent under perioden för att uppgå till ett värde om knappt 45 miljarder konor…