Page not found (404)

No Image

600 miljarder

Nästan 600 miljarder kronor. Det blev skatteintäkterna för 2007 års taxering. Mer exakt rör det sig om 577,1 miljarder kronor. Av dessa var knappa tio procent, eller 52,7 miljarder kronor, skatt på kapitalinkomster medan förmögenhetsskatten…