Page not found (404)

No Image

500 miljoner mer i vinst för Handelsbanken

Handelsbankens vinst för andra kvartalet i år var 4,6 miljarder kronor, att jämföra med 4,1 miljarder för motsvarande period föregående år. Det var bättre än väntat. Resultatet per aktie blev sex kronor. Enligt Reuters sammanställning var den…