50 miljarder i bankstöd

Regeringen presenterar ett stödpaket om 50 miljarder kronor till bankerna.
– Vi erbjuder bankerna 50 miljarder kronor, det betyder att bankerna i sin tur kan låna ut i storleksordningen 500-600 miljarder kronor, säger Anders Borg till DN.
Finansmarknadsminister Mats Odell uppger att regeringen är beredd att stärka solventa bankers kapitalbas med upp till två procent.
Programmet föreslås få en ram om 50 miljarder kronor och ska finansieras från stabilitetsfonden.
Vidare kan banker i särskilda fall få visst kontant stöd i utbyte mot stamaktier.
Läs mer:
DN: Bankpaket på 50 miljarder