Page not found (404)

No Image

26 000 ROT-ansökningar

Skatteverket har betalat ut 177 miljoner kronor på en dryg månad. Från och med juli började nya regler gälla för ROT-avdraget som innebär skatteavdrag för renovering och tillbyggnad av det egna hemmet. Det är halva…