april 2007

No Image

Koldioxidneutrala fonder

Fondbolaget Banco relanserar idag sina två miljöfonder som koldioxidneutrala. Enligt egen utsago är Banco först i Sverige med koldioxidneutrala fonder och erbjuder därmed ett fondsparande som bidrar till minskade växthusgaser. Nästan hälften av alla svenskar…


No Image

Fortnox nyemission kraftigt övertecknad

I ett pressmeddelande från den 2 april tillkännager Fortnox AB (publ) att den pågående nyemissionen stängs i förtid eftersom den är kraftigt övertecknad. Den officiella anmälningsperioden var utlyst mellan den 26 mars och den 20…