Page not found (404)

No Image

130/30-fonder

I juli kommer Finansinspektionens nya föreskrifter vilket förväntas öppna för fler 130/30-fonder i Sverige. Det finns i dagsläget bara ett fåtal sådana fonder på den svenska marknaden. En 130/30-fond spekulerar i aktier som förväntas sjunka…