Page not found (404)

No Image

100 biljoner dollar

En ny sedel med en valör på 100 biloner zimbabwedollar kommer att tryckas upp för att mildra kontantbristen i det inflationsdrabbade Zimbabwe. Hyperinflationen har inneburit att priser på mat och bränsle fördubblats dagligen och nya…